2.1 Simulacion estadistica de la media del Ejercicio 1.2

Solapas principales

 • Simulacion estadistica de la media con R-Project 
   x1 <- c(rep(15,2),rep(30,4),rep(40,10),rep(50,10),rep(60,3),rep(75,1));
   x2 <- (x1-40)/5;
  
  m1 <- mean(x1)
  
  m1
  [1] 43.5
  
  m2 <- mean(x2)
  
  m2
  [1] 0.7
  
  (m2*5)+40
  [1] 43.5
 • Simulacion estadistica de la media con Mathematica
  x1 := Join[ConstantArray[15, 2], ConstantArray[30, 4], 
    ConstantArray[40, 10], ConstantArray[50, 10], ConstantArray[60, 3],
    ConstantArray[75, 1]];
  x2 := (x1 - 40)/5;
  
  m1 := Mean[x1]
  m2 := Mean[x2]
  N[m1]
  N[m2]
  m2*5 + 40
  N[%]
  
  43.5
  0.7
  87/2
  43.5
  


   

 

Español
Pin It